loading

Belgium joined LifeWatch ERIC in 2017 and it contributes to LifeWatch ERIC through its National Distributed Centre. Notwithstanding its relatively small territory, Belgium has a remarkable diversity of habitats and species, and has a rich tradition of biodiversity and ecosystem research, both within and outside of its borders.

Since the start of LifeWatch, Belgium has been a committed country that actively contributes through a number of long-term projects managed by different research centres and universities across the country and supported by the respective political authorities.

                                   ***

België trad in 2017 toe tot de LifeWatch ERIC, waaraan het bijdraagt via zijn Nationaal Gedistribueerd Centrum. Niettegenstaande zijn relatief klein grondgebied, toont België toch een opmerkelijke diversiteit aan habitats en soorten, en heeft het een rijke traditie in onderzoek naar biodiversiteit en ecosystemen, zowel binnen als buiten zijn grenzen.

Sinds de start van LifeWatch heeft België zich geprofileerd als een toegewijd lid dat actief bijdraagt via tal van langetermijnprojecten, beheerd door diverse onderzoeksinstellingen en universiteiten van het land, en met steun vanuit de respectievelijke politieke overheden.